วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

มีไรฝากไว้

ไม่ว่าจะเรื่องเกม

เรื่องเรียน

ไม่เข้าใจคณิตตรงไหน

ขอให้โพส